ทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต เส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก

อีกหนึ่งเส้นทางรถไฟที่น่าท่องเที่ยวโดยรถไฟสายนี้ ซึ่งถือว่าเรียกความท้าทายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากกับเส้นทางรถไฟสายชิงไห่ – ทิเบต หรือเรียกอีกชื่อว่า เส้นทางรถไฟสายหลังคาโลก เป็นเส้นทางรถไฟสายหนึ่งของจีนแถบชายแดนเทือกเขาหิมาลัยและทิเบต เป็นรถไฟสายที่ราบสูงที่ถูกบันทึกว่า เป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลกและยาวที่สุดในโลกด้วย โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,072 เมตรและมีความยาวทั้งสิ้น 1,956 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟสายดังกล่าวถูกแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ เส้นทางรถไฟช่วงโกลมุด-ลาซา มีความยาว 1,142 กิโลเมตร จากเส้นทางรถไฟชิงไห่-ทิเบต ที่มีความยาวทั้งสิ้น 3,098 กิโลเมตร  ก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2006 จุดเริ่มต้นจากเมือง ซีหนิง มณฑลชิงไห่ ของสาธารณะรัฐประชาชนจีน จนถึง เมืองลาซา ในเขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงของเทือกเขาหิมาลัย ประกอบไปด้วยเขาภูเขาสูง, ทะเลสาบน้ำเค็มในมลฑลชิงไห่และทะเลสาบน้ำจืด รวมถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และเขตทะเลทราย นับว่าเป็นเส้นทางรถไฟแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามอย่างมาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางด้วยรถไฟ

เนื่องด้วยเส้นทางระหว่างจีนและทิเบตการเดินทางด้วยเครื่องบินค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการเดินทางด้วยรถไฟจึงเป็นสิ่งจำเป็นของชาวทิเบต จึงถูกขนานนามว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายหลังคาโลก นอกจากนี้ยังเป็นจุดต้นน้ำของแม่น้ำทั้ง 5 ของจีนอีกด้วย เหตุนี้เองทำให้ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟ เนื่องด้วยเส้นทางดังกล่าวเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของเทือกเขาและที่ราบกว้างใหญ่ นับตั้งแต่ปี 2006 คาดว่ามีผู้โดยสารมากถึง 100 ล้านคนใช้บริการ อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวยังใช้ในการขนส่งสินค้ามากกว่า 500 ล้านชิ้นอีกด้วย