ทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต เส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก

อีกหนึ่งเส้นทางรถไฟที่น่าท่องเที่ยวโดยรถไฟสายนี้ ซึ่งถือว่าเรียกความท้าทายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมากกับเส้นทางรถไฟสายชิงไห่ – ทิเบต หรือเรียกอีกชื่อว่า เส้นทางรถไฟสายหลังคาโลก เป็นเส้นทางรถไฟสายหนึ่งของจีนแถบชายแดนเทือกเขาหิมาลัยและทิเบต เป็นรถไฟสายที่ราบสูงที่ถูกบันทึกว่า เป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลกและยาวที่สุดในโลกด้วย โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,072 เมตรและมีความยาวทั้งสิ้น 1,956 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟสายดังกล่าวถูกแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ เส้นทางรถไฟช่วงโกลมุด-ลาซา มีความยาว 1,142 กิโลเมตร จากเส้นทางรถไฟชิงไห่-ทิเบต ที่มีความยาวทั้งสิ้น 3,098 กิโลเมตร  ก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2006 จุดเริ่มต้นจากเมือง ซีหนิง มณฑลชิงไห่ ของสาธารณะรัฐประชาชนจีน จนถึง เมืองลาซา ในเขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงของเทือกเขาหิมาลัย ประกอบไปด้วยเขาภูเขาสูง, ทะเลสาบน้ำเค็มในมลฑลชิงไห่และทะเลสาบน้ำจืด รวมถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และเขตทะเลทราย นับว่าเป็นเส้นทางรถไฟแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามอย่างมาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางด้วยรถไฟ

เนื่องด้วยเส้นทางระหว่างจีนและทิเบตการเดินทางด้วยเครื่องบินค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการเดินทางด้วยรถไฟจึงเป็นสิ่งจำเป็นของชาวทิเบต จึงถูกขนานนามว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายหลังคาโลก นอกจากนี้ยังเป็นจุดต้นน้ำของแม่น้ำทั้ง 5 ของจีนอีกด้วย เหตุนี้เองทำให้ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟ เนื่องด้วยเส้นทางดังกล่าวเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของเทือกเขาและที่ราบกว้างใหญ่ นับตั้งแต่ปี 2006 คาดว่ามีผู้โดยสารมากถึง 100 ล้านคนใช้บริการ อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวยังใช้ในการขนส่งสินค้ามากกว่า 500 ล้านชิ้นอีกด้วย

Sagano Romantic Train เส้นทางรถไฟสายธรรมชาติ

Sagano Romantic Train เป็นเส้นทางรถไฟสายธรรมชาติแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีความสวยงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงเส้นทางดังกล่าวจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เส้นทางดังกล่าวจึงเปรียบเหมือนเส้นทางรถไฟเส้นโรแมนติกแห่งหนึ่งของโลก Sagano Romantic Train หรือ Sagano Scenic Railway เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยรถไฟสายเก่าของญี่ปุ่น เป็นรถไฟสายอะราชิยาม่าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เส้นทางรถไฟนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประกอบกับในบริเวณนั้นเป็นจุดที่มีบ้านคนอาศัยอยู่น้อย ซึ่งรถไฟสายดังกล่าวจะให้บริการโดยแล่นเลียบไปตามแม่น้ำโฮะซึ นับว่าเป็นเส้นทางรถไฟชมธรรมชาติยอดนิยมของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

เส้นทางรถไฟ Sagano Romantic Train นั้นเป็นของบริษัท Kyoto Railway เปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวประมาณ 1899 เพื่อใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองเกียวโตและเขตเมืองอื่นๆ ต่อมาการรถไฟของญี่ปุ่นได้ซื้อกิจการในปี 1907 และสร้างเส้นทางรถไฟเส้นตรงและเร็วกว่ารถไฟที่ลัดเลาะไปตามหุบเขา ทำให้เส้นทางรถไฟสายนี้ถูกยกเลิกไปและใช้เป็นเส้นทางระหว่างเมืองเล็กๆเท่านั้นนับตั้งแต่ปี 1989 ต่อมาในปี 1991 Sagano Scenic Railway Co., Ltd. เป็นซื้อกิจการเส้นทางรถไฟนี้และเปิดบริการเป็นเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเกียวโต ปัจจุบันกลายเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่เดินทางโดยรถไฟหัวจักรไอน้ำสุดคลาสสิก และแล่นให้นักท่องเที่ยวชมความงามของธรรมชาติเลียบไปตามแม่น้ำโฮะซึ ในเส้นทางจำนวน 5 สถานี โดยทางบริษัทมีการเปิดบริการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคม – ธันวาคม ของทุกปี จากนั้นจะเป็นช่วงเดินรถปกติ ทั้งราคาโดยสารต่อเที่ยวอยู่ที่ ผู้ใหญ่ 620 เยน / เด็ก 310 เยน