Sagano Romantic Train เส้นทางรถไฟสายธรรมชาติ

Sagano Romantic Train เป็นเส้นทางรถไฟสายธรรมชาติแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มีความสวยงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงเส้นทางดังกล่าวจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เส้นทางดังกล่าวจึงเปรียบเหมือนเส้นทางรถไฟเส้นโรแมนติกแห่งหนึ่งของโลก Sagano Romantic Train หรือ Sagano Scenic Railway เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยรถไฟสายเก่าของญี่ปุ่น เป็นรถไฟสายอะราชิยาม่าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เส้นทางรถไฟนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประกอบกับในบริเวณนั้นเป็นจุดที่มีบ้านคนอาศัยอยู่น้อย ซึ่งรถไฟสายดังกล่าวจะให้บริการโดยแล่นเลียบไปตามแม่น้ำโฮะซึ นับว่าเป็นเส้นทางรถไฟชมธรรมชาติยอดนิยมของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

เส้นทางรถไฟ Sagano Romantic Train นั้นเป็นของบริษัท Kyoto Railway เปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวประมาณ 1899 เพื่อใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองเกียวโตและเขตเมืองอื่นๆ ต่อมาการรถไฟของญี่ปุ่นได้ซื้อกิจการในปี 1907 และสร้างเส้นทางรถไฟเส้นตรงและเร็วกว่ารถไฟที่ลัดเลาะไปตามหุบเขา ทำให้เส้นทางรถไฟสายนี้ถูกยกเลิกไปและใช้เป็นเส้นทางระหว่างเมืองเล็กๆเท่านั้นนับตั้งแต่ปี 1989 ต่อมาในปี 1991 Sagano Scenic Railway Co., Ltd. เป็นซื้อกิจการเส้นทางรถไฟนี้และเปิดบริการเป็นเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเกียวโต ปัจจุบันกลายเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่เดินทางโดยรถไฟหัวจักรไอน้ำสุดคลาสสิก และแล่นให้นักท่องเที่ยวชมความงามของธรรมชาติเลียบไปตามแม่น้ำโฮะซึ ในเส้นทางจำนวน 5 สถานี โดยทางบริษัทมีการเปิดบริการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคม – ธันวาคม ของทุกปี จากนั้นจะเป็นช่วงเดินรถปกติ ทั้งราคาโดยสารต่อเที่ยวอยู่ที่ ผู้ใหญ่ 620 เยน / เด็ก 310 เยน